TISKOVÉ BARVY

Archový ofset, rotační ofset, barvy Pantone, flexotiskové a hlubotiskové barvy, UV barvy, metalické barvy, laky, pomocné přípravky pro archový ofset, pomocné přípravky pro UV barvy.